‘t Schrijvertje is een bijbelgetrouwe basisschool in Apeldoorn. Ongeveer 170 kinderen stappen elke schooldag bij ons binnen. Ze krijgen les van 15 enthousiaste leerkrachten. En die genieten elke schooldag van al die verschillende kinderen. Via deze website maakt u kennis met ons. Hoe we leren, hoe we spelen, en hoe we leren om samen te delen. Mocht u meer willen weten: neem dan contact met ons op via email info@tschrijvertje.nl of bel 055 3601690.

Bijbelgetrouw onderwijs
Elke dag gaat de bijbel open: als we verhalen vertellen uit Gods Woord, als we er over doorpraten met elkaar. Ook zingen we veel ter ere van God: psalmen, gezangen en andere liederen. We bidden samen elke dag om God te danken dat Hij voor ons zorgt. We danken Hem dat Jezus Christus naar de aarde kwam om het goed te maken tussen God en ons. We vieren samen de christelijke feesten en elke week komen we met z’n allen bij elkaar voor onze weekviering. Natuurlijk gaat er ook wel eens wat mis. Ook bij ons is er wel eens ruzie of voelt zich wel eens iemand buitengesloten. Daarom besteden we veel aandacht aan hoe je als christen moet leven: je mag zelf schitteren als een parel in Gods Hand. En tegelijk ben je zuinig op alle parels om je heen!

PERSPECTIEF
De ogen van schrijvertjes zijn in tweeën gedeeld, zodat een ooghelft boven water uitkijkt, en de andere onder water. Net als échte schrijvertjes hebben wij ook 2 perspectieven. Als school willen we de kinderen klaarmaken voor de maatschappij. Onze ‘schrijvertjes’ moeten zich later daarin goed kunnen redden. Maar dat is niet het enige perspectief wat we hebben. We verwachten een Leven na dit leven hier en nu. We mogen samen uitzien naar Leven op de Nieuwe Aarde. En we vinden het minstens zo belangrijk om de kinderen dáár op voor te bereiden. We hopen dat ook dat doel van onze school bij het bekijken van deze website herkenbaar zal zijn!

Ons natuurplein
Als een kind naar school gaat is het buitenspelen en ‘de pauze’ altijd erg belangrijk. Dan heb je de mogelijkheid om samen te spelen met andere kinderen, en je even lekker uit te leven. Op ons plein kan dat prima! We hebben een natuurspeelplein. Letterlijk een ‘speel-tuin’ met veel verstopplekjes, boomstammen, paadjes, zitplekken en wadi’s waar het regenwater in terechtkomt.

Schoolgids – BESCHRIJVERTJE 2017/2018