Foto Met zijn allen rond-de-tafel

Data en tijden
  • Vakanties
  • Studiedagen team
  • Compacte schooldag
  • Kleuters kortere schoolweek

Jaarplanning

In de kalender staan alle vakanties, studiemiddagen en verjaardagen van de leerlingen en leerkrachten vermeld. Ook welke psalmen er geleerd worden en wanneer de schoonmaakavonden ingeroosterd zijn.

>> Ouderkalender 2021/2022 (VOLGT)Vakanties 2022 - 2023

Herfstvakantie 24-28 OKTOBER
Kerstvakantie 26 DECEMBER- 6 JANUARI
Voorjaarsvakantie 27 FEBRUARI - 03 MAART
Goede Vrijdag 7 APRIL
Tweede Paasdag 10 APRIL
Meivakantie 24 APRIL - 5 MEI
Hemelvaart 18-19 MEI
Pinkstermaandag 29 mei
Zomervakantie (middag) 12:15 uur vrij 7 juli
Zomervakantie 10 JULI - 18 AUGUSTUS
Vrije dagen/studiedagen
20 en 21 OKTOBER Tweedaagse team
16 DECEMBER
7 FEBRUARI
20 MAART
24 MEI
27 JUNI
  Inlooptijd
Er is voor alle groepen inloop tussen 8:20 uur - 8:30 uur dit geeft ouders ruimte om kinderen bij de twee locaties te brengen. Kinderen gaan zelf naar binnen, ouders komen alleen mee als het nodig is. We merken dat we op die manier vanuit rust de dag kunnen beginnen en elk kind even echt kunnen 'zien' bij het binnenkomen. Een aantal momenten zijn ouders hartelijk welkom in de school om hun kind even binnen te brengen. Dit wisselt per groep.
Wilt u berichtjes voor schooltijd via Parro doorgeven zodat de leerkracht zich kan richten op het ontvangen van de kinderen?

Kleuters: 
van 8:30 uur - 12:00 uur en van 12:40 uur - 14:45 uur
op woensdag en op vrijdag vanaf 12:30 uur

Groep 3-8: 
van 8:30 uur - 12:00 uur en van 12:40 uur - 14:45 uur
op woensdag 8:30 uur - 12:30 uur
Groep 3 is een aantal vrijdagmiddagen vrij, zie jaarkalender