Foto Met zijn allen rond-de-tafel

Data en tijden
  • Vakanties
  • Studiedagen team
  • Compacte schooldag
  • Kleuters kortere schoolweek

Jaarplanning

In de kalender staan alle vakanties, studiemiddagen en verjaardagen van de leerlingen en leerkrachten vermeld. Ook welke psalmen er geleerd worden en wanneer de schoonmaakavonden ingeroosterd zijn.

>> Ouderkalender 2017/2018Vakanties

Studiedagen 2 juli
Herfstvakantie   14-22 oktober
Kerstvakantie 23 december - 7 januari
Voorjaarsvakantie 24 februari - 4 maart
Goede Vrijdag 30 maart
2e   Paasdag 2 april
Meivakantie 27 april - 11 mei
Hemelvaartsdag (in de vakantie) 10 mei
2e Pinksterdag 21 mei
Zomervakantie 14 juli-26 augustus
 

Schooltijden

Jongste kleuters: 
van 8.50 uur - 12.15 uur en van 13.00 uur - 15.15 uur
op woensdag en op vrijdagmiddag vrij

Oudste kleuters: 
van 8.50 uur - 12.15 uur en van 13.00 uur - 15.15 uur
op woensdag vrij, de oudste kleuters uit beide groepen zitten op vrijdagmiddag bij elkaar.

Groep 3-8: 
van 8.50 uur - 12.15 uur en van 13.00 uur - 15.15 uur
op woensdag 9.00 uur - 12.30 uur

Groep 3-8 heeft pauze van 10.30 uur - 10.45 uur
De schoolbel luidt om 8.45 uur zodat de lessen op tijd kunnen beginnen.