Foto: Kom binnen bij groep 8

Groepen
 • 8 groepen
 • omvang 25-30 kinderen

Nieuws uit de groepen

We werken in onze school met 9 groepen met tussen de 25-30 leerlingen. De kleuters zijn verdeeld over 3 gemengde groepen met oudste en jongste kleuters. De middenbouwgroepen en de bovenbouwgroepen zijn enkele groepen.
 • VAN LETTERS NAAR PARRO
 • In april 2019 hebben we een nieuw plan gepresenteerd om communicatie tussen school en thuis beter te stroomlijnen. Vanuit een aantal groepen kwam er dit schooljaar geleidelijk steeds meer info via Parro en steeds minder via Letters en dat gaf verwarring.

  Nieuwe opzet:
  Het plan is nu dat we voortaan zoveel mogelijk onze informatie vanuit school via Parro gaan versturen. Voor ons werkt dat erg makkelijk (mailen vanuit Parnassys is omslachtiger) en voor u is het eenvoudig te volgen en de bedienen.
  Concreet betekent dit dat u langs deze weg in het vervolg regelmatig iets vanuit de groep(en) van uw kind(eren) hoort.
  • Zoals bijvoorbeeld een foto van een leuk moment of een uitstapje.
  • En ook inhoudelijke informatie over wat de groep heeft geleerd of gaat leren.
  • Het kan ook gaan over wat er mis ging vandaag en hoe we dit in de groep hebben besproken.
  • Of bijvoorbeeld over een les Wonderlijk Gemaakt of de Kanjertraining.
  Vrijwel alles wat u eerder via Letters, de mail of Parro toegestuurd kreeg, ontvangt u nu alleen nog via Parro. Dat kan voor de hele groep tegelijk, maar daarnaast kan de leerkracht u ook individueel een bericht sturen met bijvoorbeeld een leuke foto van uw zoon of dochter of een vraag aan u. Via Parro geven we ook door als er een vervanger voor de groep staat of (in het ergste geval) als een groep vrij is. Zo heeft u alle informatie over uw kind(eren) altijd bij elkaar. Handig als u nog eens een bericht terug wilt zoeken. Via Parro kunt u ook reageren op een vraag van de leerkracht. Tevens kunt u zelf een gesprek starten met de leerkracht.

  Altijd bereikbaar zijn?
  Belangrijk is dat iedereen in Parro kan instellen dat je bepaalde tijden niet via Parro bereikbaar bent.
  • Dat geldt voor u als ouders: u krijgt dan op dat moment geen ‘parrootje’ maar een mail waarin gezegd wordt dat er een bericht is verstuurd.
  • Maar het geldt ook voor leerkrachten: dat helpt hen om werk en privé te kunnen scheiden. U krijgt zeker antwoord op uw vraag, maar houd er rekening mee dat dat het niet altijd direct is nadat u uw vraag heeft gesteld. Het kan zijn dat de leerkracht bijvoorbeeld pas de eerstvolgende eigen werkdag reageert.

  En Letters dan?
  Naast deze informatie over (de groep van) uw kind(eren) ontvangt u ook nog steeds Letters, elke twee weken op maandag. Hierin komt dan de schoolbrede informatie die voor u van belang is. We versturen het vanaf nu ook als bijlage via Parro.

  En e-mail dan?
  Meestal zal voor u en voor ons Parro het handigste medium zijn. Maar soms zal een e-mail toch praktischer zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om een langer bericht. In dat geval blijft de e-mail een goede optie. We moeten dat de komende tijd ook in de praktijk gaan ervaren.

  Wennen en evalueren
  Deze nieuwe manier van communiceren zal voor ons en voor u best even wennen zijn. De één pakt dat makkelijker op dan de ander. En soms zal toch een mail beter werken. Dat gaan we ervaren, we zullen vast tegen wat ‘kinderziektes’ aanlopen.

  In gesprek…
  Al deze informatie wil natuurlijk niet zeggen dat we niet meer fysiek of telefonisch met u in gesprek willen gaan 😉. Als er écht zorgen zijn, waar vaak ook emoties bij komen kijken, blijft het altijd beter om elkaar even te spreken in plaats van berichtjes heen en weer te sturen. Dat spreekt voor zich…