Foto: Kom binnen bij groep 8

Groepen
 • 7 groepen
 • omvang 25-30 kinderen

Nieuws uit de groepen

We werken in onze school met 7 groepen met tussen de 25-30 leerlingen. We groeien geleidelijk maar we hebben nog niet genoeg leerlingen om 8 groepen te vormen. De kleuters zijn verdeeld over 2 gemengde groepen met oudste en jongste kleuters. Vaak komt daar in de loop van het jaar een instapgroep bij. De middenbouwgroepen 3-4-5-6 zijn enkele groepen. Groep 7 en 8 zitten een deel van de week bij elkaar en enkele dagdelen niet. Alle details en overwegingen rond schooljaar 2017-2018 vindt u hier. (bijlage)
 • Jip en Jannekegroep
 • Hierboven nog een paar foto's van de laatste week voor de vakantie.
  Vandaag zullen we starten met een iets groter klasje. Er zullen een aantal nieuwe instappers bijkomen, welkom! Wij hopen dat jullie je snel thuis mogen voelen. Het Bijbelverhaal dat deze week centraal zal staan is het Pinksterverhaal.
  Wij kijken weer uit naar een mooie week!
  Jacobien Kiewiet

 • Kikkergroep
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wél regelmatig nieuws aan. Uit deze groep is er deze week geen nieuws te melden.

 • Vogelgroep
 • DNiet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wél regelmatig nieuws aan. Uit deze groep is er deze week geen nieuws te melden.

 • Groep 3
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wél regelmatig nieuws aan. Uit deze groep is er deze week geen nieuws te melden.

 • Groep 4
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wél regelmatig nieuws aan. Uit deze groep is er deze week geen nieuws te melden.

 • Groep 5
 • We hopen dat jullie een fijne meivakantie achter de rug hebben. Wel fijn even, zo’n break van 2 weken. Ook weer fijn om deze week weer lekker in de klas te zijn. Helemaal leuk is het dat we weer een nieuwe leerling erbij hebben: Rosa Deij. Van harte welkom in onze fijne klas! We hopen dat je snel helemaal gewend bent. De kinderen keken er in ieder geval al naar uit dat je bij ons komt!

  Thema
  We gaan beginnen met een nieuw thema: Ontdekkingsreizigers en avonturiers! Op de wand achter in de klas verschijnt in de loop van het thema steeds meer over wat we gedaan en geleerd hebben. We gaan met name aan de slag rond de volgende vaardigheidsdoelen:
  Doel 2.8 Aardrijkskunde:
  Ik kan kaarten van verschillende grootte gebruiken bij het vinden van plaatsen en aardrijkskundige informatie over deze plaatsen
  Doel 2.4 Geschiedenis:
  Ik kan bedenken waarom iets gebeurd of veranderd is.
  Doel 2.01a Natuur:
  Ik kan manieren bedenken om onderzoek te doen.

  Rekenen
  Deze week hopen we blok 10 af te ronden en volgende week beginnen we dan met blok 11.
  De toetsdoelen van blok 11 zijn:
  * Kinderen kunnen optellingen aangeboden in het HTE schema uitrekenen met overschrijdingen.
  * Kinderen kunnen getallen tot en met 10.000 globaal tellen, ordenen en lokaliseren, en de getallen in woorden schrijven.
  * Kinderen kunnen lengtes (omtrekken) meten en gebruiken mm en cm
  * Kinderen kunnen bedragen van het type € 23,75 samenstellen tot en met €100
  Hiernaast gaan we extra oefenen met verhaaltjes sommen.

  Spelling
  Met spelling komt er weer een nieuwe categorie bij; categorie 19 alweer. Dit is een:
  Tropisch-woord: Ik hoor /ies/, maar ik schrijf isch.

  De week erna krijgen we te maken met de woorden van het gids-rijtje:
  Er is een groep woorden die je met een ‘d’ moet schrijven, maar waarbij je de ‘d’ niet goed hoort. Deze woorden moeten worden ingeprent. Het inprentlijstje is: gids, fonds, ginds, loods, reeds, sinds, steeds. De regel hierbij is:
  Woord van het gids-rijtje; ik denk aan de ‘d’.

  Taal
  Met taal zijn we begonnen met het laatste hoofdstuk. Het gaat over geheimen. Mochten jullie thuis briefjes tegenkomen waarop iets onleesbaars geschreven staat, dan zou het zomaar geheimtaal kunnen zijn…
  Levend Water
  Misschien is het ook leuk voor jullie om eens de doelen te lezen voor deze week voor Levend water:
  Na afloop van dit hoofdstuk:
  • weten de leerlingen wat de Hemelvaart van Jezus betekent;
  • weten de leerlingen dat Hemelvaart een feest is;
  • kunnen de leerlingen vertellen, wat de Here Jezus in de hemel voor ons doet;
  • kunnen de leerlingen terugvertellen wie de nieuwe twaalfde discipel werd;
  • weten de kinderen wat er met Pinksteren gebeurde in Jeruzalem;
  • kunnen de kinderen uitleggen wat de opdracht van de Here Jezus was voor Zijn discipelen (zendingsbevel).
  De kinderen die les 30 nog niet gemaakt hadden, mogen dat voor vrijdag 18 mei doen. Voor 25 mei staat dan les 31 op de planning om te maken.

  Welke juf wanneer
  De week van 21 mei ziet er als volgt uit:
  Maandag 21 mei: vrij
  Dinsdag 22 mei: Juf Jaqueline
  Woensdag 23 mei: Juf Lentine, deze dag komt ook een imker op bezoek in de klas!
  Donderdag 24 mei: Weet ik nu nog niet. Juf Ilja is afwezig i.v.m. opfriscursus Kanjertraining
  Vrijdag 25 mei: Juf Ilja

  Tafels
  Een aantal kinderen moet nog bezig met een inhaalslag met de tafels. Elke vrijdag zullen ze overhoord worden. Helpen jullie hen met oefenen? Betreffende ouders worden gemaild.
  Vriendelijke groet,
  Jaqueline Bronsema en Ilja van Noort
 • Groep 6
 • Na een zonnige vakantie kunnen we weer aan de slag.
  Voor Martine liep de vakantie wat anders door de ziekte van haar vader. Zaterdag is haar vader overleden. Martine is heel verdrietig maar weet zich getroost door haar hemelse Vader. In de klas zullen we voor haar en haar familie bidden en een mooie kaart voor haar maken.
  Dinsdag staat de rekentoets gepland. Omdat door de vakantie de rekenstof misschien wat is weggezakt, gaan we maandag er nog even flink voor oefenen.
  Toets: sommen als 128x6 onder elkaar uitrekenen ( we doen nog niet de verkorte manier, maar 6x8, 6x20,6x100 en dat optellen)
  Handig rekenen: bijvoorbeeld 12x5= hetzelfde als 6x30=150. We kijken elke keer hoe kunnen we de som gemakkelijker uitrekenen. Dat kan door te dubbelen of te halveren of… Hier komt wel wat inzicht bij kijken. Breuken, welk deel is…. en welk deel blijft over en hoeveel is dat dan. Woensdag gaan de meeste kinderen van de groep meedoen met schoolvoetbal in het Orderbos. Ik (Ineke)heb in de vakantie een mail gekregen over de tijden. Ik kan wel zeggen dat wij laat moeten vanaf ongeveer 16.00 uur. Precies kan ik het nog niet zeggen omdat er volgens mij een foutje in staat. Ik zal vandaag even navraag doen. Zodra ik het weet zal ik jullie hierover een bericht sturen. De kinderen kunnen op eigen gelegenheid naar het Orderbos komen.
  De kinderen hebben er vast zin in. Echt leuk om te zien hoe fanatiek en sportief ze zijn. Maandag en dinsdag gaan we nog extra trainen op school. Sommige kinderen waren teleurgesteld in welk team ze waren ingedeeld. Dat kunnen we ons goed voorstellen. We hadden heel graag het iedereen naar de zin gemaakt, alleen lukte dat niet en moesten we keuzes maken. We hebben uiteindelijk twee teams gemaakt omdat we voor drie teams net genoeg of net niet genoeg kinderen hadden. Dit betekent dat we helaas met wat meer wissels moeten werken.
  Martine en Ineke

 • Groep 7/8
 • Niet elke groep heeft elke week iets in Letters te melden, elke groep levert wél regelmatig nieuws aan. Uit deze groep is er deze week geen nieuws te melden.