Foto: We organiseren op verschillende manieren.

De organisatie
  • Management team
  • Identiteitscommissie
  • Medezeggenschapsraad

Directie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van Erik Jan Aalbers. Als directeur is hij bijna elke dag aanwezig. Hij heeft ongeveer 3 dagen tijd voor directietaken. De rest van de tijd wordt ingevuld met taakuren als beleidsmedewerker onderwijshuisvesting voor de CorDeo scholengroep.

Managementteam (MT)

De leerkrachten vergaderen regelmatig samen als schoolteam. Daarnaast wordt er samengewerkt binnen de onderbouw en de bovenbouw. Jacolien Linde is teamleider, zij coördineert een aantal onderwijskundige zaken en regelt bijvoorbeeld de vervanging. Gerrie Wattel is onderbouwcoördinator. Bert Eefting is bovenbouwcoördinator. Annette Hildering is de interne begeleider die de leerlingenzorg coördineert. Samen met de directeur komen zij maandelijks als MT bij elkaar om de ontwikkelingen in de school door te spreken.

Identiteitscommissie (IC)

De school valt onder het bevoegd gezag van de CorDeo scholengroep. Om de afstand tussen school en bestuur niet te groot te laten worden zijn er binnen de CorDeo scholengroep bij elke school identiteitscommissies gevormd. Allerlei zaken die met identiteit op lokaal niveau te maken hebben komen hier aan de orde.

De commissie bestaat uit de volgende leden: dhr. R. Havinga (Richard), dhr. W. van der Maas (Wilfred), mw. M. Koppejan (Marieke).

Mailadres van de IC: email

Medezeggenschapsraad (MR)

Deze raad kent twee geledingen: ouders en personeel.
Zij kan de directie en de Identiteitscommissie gevraagd en ongevraagd adviseren over bepaalde lokale beleidszaken. Daarnaast moet er bij bepaalde besluiten instemming gevraagd worden door de directie. De MR vergadert een aantal keer per jaar. Voor een deel apart als MR, en daarnaast samen met de IC en de directeur. De MR bestaat uit de volgende leden:
Ouders: dhr. A. van Hees (Arjan), dhr. W. van den Berg (Willem),
Personeel: mw. A. Veen (Annelies), dhr. B. Eefting (Bert).

Mailadres van de MR: email